Αγριελιά
Αγριελιά
Αβέρωφ
Δευ. - Παρ. 09:00 – 23:00 | Σάβ. 10:00 – 19:00 22310 50 111
Δευ. - Παρ. 09:00 – 23:00 | Σάβ. 10:00 – 19:00 22310 50 111

Κανονισμοί HomeGym

Εσωτερικός Κανονισμός Γυμναστηρίων HomeGym

 • Η εγγραφή στο γυμναστήριο επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα κάτω των 13 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη, μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης παιδιών. Η εγγραφή ανηλίκων ως μελών, είναι δυνατή μόνον με τη συγκατάθεση του κηδεμόνα ή αυτοπροσώπως από ανήλικο υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης του κηδεμόνα για την εγγραφή του ανηλίκου ως μέλους και της έγκρισης των όρων του παρόντος κανονισμού.
 • Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Καρδιολόγο ή Παθολόγο, όπου να βεβαιώνει την ικανότητά του μέλους για σωματική άσκηση. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης εντός μηνός από την ενεργοποίηση της συνδρομής, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο στο μέλος, μέχρι την προσκόμιση αυτής. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε χρόνο.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, Digital card μέσω App του γυμναστηρίου. Τα μέλη κατά την είσοδο τους στο γυμναστήριο υποχρεούνται να εμφανίζουν την Digital card στην ειδική συσκευή αναγνώρισης (barcode) που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου.
 • Κατά την εγγραφή του μέλους, θα ζητηθεί η φωτογράφισή του από το προσωπικό της υποδοχής, ως απαραίτητο στοιχείο, για να ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των στοιχείων. Σε περίπτωση άρνησης θα πρέπει το μέλος να φέρνει, εκτός από την κάρτα μέλους, και άλλο έγγραφο δηλωτικό της ταυτοπροσωπίας του, που να εμπεριέχει φωτογραφία του (πχ. αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.ο.κ.), το οποίο να επιδεικνύει στο προσωπικό της υποδοχής, προκειμένου να επιτραπεί η είσοδός του στο χώρο του γυμναστηρίου.
 • Μετά την εγγραφή του στο γυμναστήριο, το μέλος θα παραλάβει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τις οδηγίες για τον τρόπο εκγύμνασης με τη βοήθεια των προπονητών, ενώ θα ακολουθήσει δωρεάν συνέντευξη με τον υπεύθυνο γυμναστή βάρδιας.
 • Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στο χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής.
 • Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών.
 • Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κλπ) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη.
 • Τα ραντεβού και η προτεραιότητα για τις Extra υπηρεσίες ρυθμίζονται μόνο με προηγούμενη συνεννόηση. Σε περίπτωση ακύρωση τους σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών πριν από την προκαθορισμένη ώρα , το μέλος χρεώνεται το ραντεβού.
 • Απαγορεύεται τα μέλη να φέρουν στους χώρους του γυμναστηρίου (καρδιαγγειακά μηχανήματα, ελεύθερα βάρη, αίθουσες ομαδικών κ.λπ.) τσάντες και αθλητικούς σάκους. Θα πρέπει απαραιτήτως να χρησιμοποιούνται τα ερμάρια για την προσωρινή αποθήκευση των προσωπικών αντικειμένων, και επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά το χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο. Απαγορεύεται ρητά η διατήρηση της ασφάλισης των ερμαριών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρηση των μελών από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να απασφαλίζει και εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων.
 • Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών και συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στο χώρο και η όχληση των μελών.
 • Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση.
 • Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή.
 • Η χρήση αθλητικής περιβολής και αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική.
 • Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.
 • Απαγορεύεται ρητά σε μέλη να παρέχουν υπηρεσίες ανταγωνιστικές (Personal Training) προς τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος στη Sauna με ρούχα και τιμαλφή.
Ο χρόνος παραμονής, η συχνότητα χρήσης και η θερμοκρασία στη Sauna πρέπει να κανονίζονται σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των HomeGym
 • Το ντουζ είναι απαραίτητο πριν να χρησιμοποιήσετε τη Sauna, την πισίνα,το χαμάμ και το Solarium. Απαγορεύεται η χρήση αντηλιακών προϊόντων στο Solarium
 • Πρέπει το μέλος να έχει υπόψιν τα μέτρα ασφάλειας του κτιρίου, προς αποφυγή ατυχημάτων.
 • Η αποκατάσταση οποιασδήποτε φθοράς αντικειμένου, ευρισκομένου στο χώρο του Γυμναστηρίου προκαλείται, από υπαιτιότητα, βαρύνει εκείνον που την προκάλεσε
 • Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων.

Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής.