Συνδρομή 3 μήνες (Gym&Pool)

120.00140.00 Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • Χρήση κολυμβητηρίου
  • Aqua Ομαδικά προγράμματα
  • Ατομικό πρόγραμμα
  • Virtual Ομαδικά
  • Αποδυτήρια
  • Μετρήσεις,
  • Προσωρινή Διακοπή
Εκκαθάριση