ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αγριελια
Αβερωφ
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
GHIIT
09:10 - 10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Functional
09:10 - 10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Cross Training
09:10 - 10:00
Instructor: Dim.Mpagias
Level: All Levels
Hips & Abs
09:10 - 10:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Body Bars
09:10 - 10:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
10:00
Body Bars
10:00 - 11:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Yoga
10:00 - 11:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Functional
10:00 - 11:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Cross Training
10:00 - 11:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Pilates
10:00 - 11:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
GHIIT
10:10 - 11:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
11:00
Functional
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Hips & Abs
11:00 - 12:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Body Bars
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Pilates
11:00 - 12:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
HIIT ONE
11:00 - 12:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
Body Bars
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
12:00
GHIIT
12:00 - 13:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
12:00 - 13:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Yoga
12:00 - 13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Functional
12:00 - 13:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Hips & Abs
12:00 - 13:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Yoga
12:00 - 13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
13:00
Fight Aerobics
13:00 - 14:00
Instructor: V. Naxakis
Level: All Levels
Functional
13:00 - 14:00
Instructor:G.Kitsantas
Level: All Levels
GHIIT
13:00 - 14:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
13:00 - 14:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Pilates
13:00 - 14:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
HIIT ONE
13:00 - 14:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
14:00
Yoga
14:00 - 15:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
HIIT ONE
14:00 - 15:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
Hips & Abs
14:00 - 15:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Functional
14:00 - 15:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
GHIIT
14:00 - 15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
14:00 - 15:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
15:00
Functional
15:00 - 16:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Pilates
15:00 - 16:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
Body Bars
15:00 - 16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Hips & Abs
15:00 - 16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Yoga
15:00 - 16:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Hips & Abs
15:00 - 16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
16:00
HIIT ONE
16:00 - 17:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
GHIIT
16:00 - 17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Hips & Abs
16:00 - 17:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
GHIIT
16:00 - 17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
16:00 - 17:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Functional
16:00 - 17:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
17:00
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
GHIIT
17:00 - 18:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Fight Aerobics
17:00 - 18:00
Instructor: V. Naxakis
Level: All Levels
Pilates
17:00 - 18:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
18:00
Hips & Abs
18:00 - 19:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Functional
18:00 - 19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
18:00 - 19:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Functional
18:00 - 19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
18:00 - 19:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Dance Aerobics
18:00 - 19:00
Instructor: A. Sofronis
19:00
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
Functional
19:00 - 20:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
Functional
19:00 - 20:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
Hips & Abs
19:00 - 20:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
20:00
Sports Aerobics
20:00 - 21:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
Hips & Abs
20:00 - 21:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
GHIIT
20:00 - 21:00
Instructor: K.Madouras
Level: All Levels
Pilates
20:00 - 21:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
GHIIT
20:00 - 21:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
21:00
Pilates
21:00 - 22:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
Yoga
21:00 - 22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Hips & Abs
21:00 - 22:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Functional
21:00 - 22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
21:00 - 22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
22:00
GHIIT
22:00 - 23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
22:00 - 23:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Functional
22:00 - 23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Yoga
22:00 - 23:00
Instructor: Ei.Damanaki
Level: All Levels
GHIIT
22:00 - 23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels

Monday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Fight Aerobics Instructor: V. Naxakis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Body Bars Instructor: V. Patronas
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • Sports Aerobics Instructor: N. Balagianni
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Tuesday

 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Functional Instructor:G.Kitsantas
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Functional Instructor: N. Balagianni
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • Hips & Abs Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Wednesday

 • Cross Training Instructor: Dim.Mpagias
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Body Bars Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • GHIIT Instructor: K.Madouras
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Thursday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Cross Training Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Functional Instructor: P.Girlemis
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • Pilates Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00
 • Yoga Instructor: Ei.Damanaki
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Friday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Fight Aerobics Instructor: V. Naxakis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Hips & Abs Instructor: K.Zirou
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • GHIIT Instructor: P.Girlemis
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Saturday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  10:10 - 11:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Dance Aerobics Instructor: A. Sofronis
  18:00 - 19:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Body Bars
09:10 - 10:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
10:00
Body Bars
10:00 - 11:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
11:00
Body Bars
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Body Bars
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
12:00
Body Bars
12:00 - 13:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
13:00
Body Bars
13:00 - 14:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
14:00
Body Bars
14:00 - 15:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
15:00
Body Bars
15:00 - 16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
16:00
Body Bars
16:00 - 17:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
17:00
18:00
Body Bars
18:00 - 19:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Body Bars
18:00 - 19:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
19:00
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
Body Bars
19:00 - 20:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
20:00
21:00
22:00
Body Bars
22:00 - 23:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels

Monday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Body Bars Instructor: V. Patronas
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00

Tuesday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Wednesday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Body Bars Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00

Thursday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00

Friday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00

Saturday

 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Body Bars Instructor: G.Kazazidis
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Cross Training
09:10 - 10:00
Instructor: Dim.Mpagias
Level: All Levels
10:00
Cross Training
10:00 - 11:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels

Wednesday

 • Cross Training Instructor: Dim.Mpagias
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00

Thursday

 • Cross Training Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
18:00
Dance Aerobics
18:00 - 19:00
Instructor: A. Sofronis

Saturday

 • Dance Aerobics Instructor: A. Sofronis
  18:00 - 19:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
13:00
Fight Aerobics
13:00 - 14:00
Instructor: V. Naxakis
Level: All Levels
14:00
15:00
16:00
17:00
Fight Aerobics
17:00 - 18:00
Instructor: V. Naxakis
Level: All Levels

Monday

 • Fight Aerobics Instructor: V. Naxakis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00

Friday

 • Fight Aerobics Instructor: V. Naxakis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Functional
09:10 - 10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
10:00
Functional
10:00 - 11:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
11:00
Functional
11:00 - 12:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
12:00
Functional
12:00 - 13:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
13:00
Functional
13:00 - 14:00
Instructor:G.Kitsantas
Level: All Levels
14:00
Functional
14:00 - 15:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
15:00
Functional
15:00 - 16:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
16:00
Functional
16:00 - 17:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
17:00
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
17:00 - 18:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
18:00
Functional
18:00 - 19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Functional
18:00 - 19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
19:00
Functional
19:00 - 20:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
Functional
19:00 - 20:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
20:00
21:00
Functional
21:00 - 22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
21:00 - 22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
22:00
Functional
22:00 - 23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels

Monday

 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00

Tuesday

 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Functional Instructor:G.Kitsantas
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Functional Instructor: N. Balagianni
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00

Wednesday

 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Thursday

 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • Functional Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00
 • Functional Instructor: P.Girlemis
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00
 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00

Friday

 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00

Saturday

 • Functional Instructor: G.Kitsantas
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
GHIIT
09:10 - 10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
10:00
GHIIT
10:10 - 11:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
11:00
12:00
GHIIT
12:00 - 13:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
13:00
GHIIT
13:00 - 14:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
14:00
GHIIT
14:00 - 15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
15:00
16:00
GHIIT
16:00 - 17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
16:00 - 17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
17:00
GHIIT
17:00 - 18:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
18:00
19:00
20:00
GHIIT
20:00 - 21:00
Instructor: K.Madouras
Level: All Levels
GHIIT
20:00 - 21:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
21:00
22:00
GHIIT
22:00 - 23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
22:00 - 23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels

Monday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Tuesday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00

Wednesday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
 • GHIIT Instructor: K.Madouras
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00

Thursday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00

Friday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • GHIIT Instructor: P.Girlemis
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Saturday

 • GHIIT Instructor: Th. Iliadis
  Level: All Levels
  10:10 - 11:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
HIIT ONE
11:00 - 12:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
12:00
13:00
HIIT ONE
13:00 - 14:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
14:00
HIIT ONE
14:00 - 15:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
15:00
16:00
HIIT ONE
16:00 - 17:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels

Monday

 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00

Tuesday

 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00

Friday

 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00

Saturday

 • HIIT ONE Instructor: G. Piperakis
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Hips & Abs
09:10 - 10:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
10:00
11:00
Hips & Abs
11:00 - 12:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
12:00
Hips & Abs
12:00 - 13:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
13:00
14:00
Hips & Abs
14:00 - 15:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
15:00
Hips & Abs
15:00 - 16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Hips & Abs
15:00 - 16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
16:00
Hips & Abs
16:00 - 17:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
17:00
18:00
Hips & Abs
18:00 - 19:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
19:00
Hips & Abs
19:00 - 20:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels
20:00
Hips & Abs
20:00 - 21:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
21:00
Hips & Abs
21:00 - 22:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels

Monday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  18:00 - 19:00

Tuesday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Hips & Abs Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00

Wednesday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  16:00 - 17:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00

Thursday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  09:10 - 10:00
 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00

Friday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
 • Hips & Abs Instructor: K.Zirou
  Level: All Levels
  19:00 - 20:00

Saturday

 • Hips & Abs Instructor: E.Theodorakopoulou
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00
Pilates
10:00 - 11:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
11:00
Pilates
11:00 - 12:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
12:00
13:00
Pilates
13:00 - 14:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
14:00
15:00
Pilates
15:00 - 16:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
16:00
17:00
Pilates
17:00 - 18:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
18:00
19:00
20:00
Pilates
20:00 - 21:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
21:00
Pilates
21:00 - 22:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels

Monday

 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00

Tuesday

 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00

Thursday

 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  11:00 - 12:00
 • Pilates Instructor: K. Kyrkou
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00

Friday

 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  13:00 - 14:00

Saturday

 • Pilates Instructor: M.Nterntes
  Level: All Levels
  17:00 - 18:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
20:00
Sports Aerobics
20:00 - 21:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels

Monday

 • Sports Aerobics Instructor: N. Balagianni
  Level: All Levels
  20:00 - 21:00
No events hours available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00
Yoga
10:00 - 11:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
11:00
12:00
Yoga
12:00 - 13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Yoga
12:00 - 13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
13:00
14:00
Yoga
14:00 - 15:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
15:00
Yoga
15:00 - 16:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Yoga
21:00 - 22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
22:00
Yoga
22:00 - 23:00
Instructor: Ei.Damanaki
Level: All Levels

Monday

 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  14:00 - 15:00

Tuesday

 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  10:00 - 11:00
 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  21:00 - 22:00

Wednesday

 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00

Thursday

 • Yoga Instructor: Ei.Damanaki
  Level: All Levels
  22:00 - 23:00

Friday

 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  15:00 - 16:00

Saturday

 • Yoga Instructor: Ei. Damanaki
  Level: All Levels
  12:00 - 13:00
No events available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Functional
09:10
10:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
GHIIT
09:10
10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Hips & Abs
09:10
10:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Body Bars
09:10
10:00
Instructor: P. Alevizos
Level: All Levels
HIIT ONE
09:10
10:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
10:00
Body Bars
10:00
11:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
Yoga
10:00
11:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
Functional
10:00
11:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels
Hips & Abs
10:00
11:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
GHIIT
10:00
11:00
Instructor: K.Madouras
Level: All Levels
Functional
10:10
11:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
11:00
Cross Training
11:00
12:00
Instructor: Dim.Mpagias
Level: All Levels
Dance Aerobics
11:00
12:00
Instructor: A. Sofronis
Level: All Levels
Pilates
11:00
12:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
GHIIT
11:00
12:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Functional
11:00
12:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Yoga
11:00
12:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
12:00
Yoga
12:00
13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Hips & Abs
12:00
13:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Tae Bo Fitness
12:00
13:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
Pilates
12:00
13:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
GHIIT
12:00
13:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
12:00
13:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
13:00
Tae Bo Fitness
13:00
14:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
Body Bars
13:00
14:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
GHIIT
13:00
14:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Functional
13:00
14:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Yoga
13:00
14:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Tae Bo Fitness
13:00
14:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
14:00
Pilates
14:00
15:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Dance Aerobics
14:00
15:00
Instructor: L.Piperis
Level: All Levels
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Tae Bo Fitness
14:00
15:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
15:00
Yoga
15:00
16:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Hips & Abs
15:00
16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Pilates
15:00
16:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
Functional
15:00
16:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Body Bars
15:00
16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Body Bars
15:00
16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
16:00
GHIIT
16:00
17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Yoga
16:00
17:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
GHIIT
16:00
17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
16:00
17:00
Instructor: P.Alevizos
Level: All Levels
Pilates
16:00
17:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
Dance Aerobics
16:00
17:00
Instructor: A. Sofronis
Level: All Levels
17:00
Functional
17:00
18:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
17:00
18:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Body Bars
17:00
18:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
HIIT ONE
17:00
18:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
Functional
17:00
18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Hips & Abs
17:00
18:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
18:00
GHIIT
18:00
19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Functional
18:00
19:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Yoga
18:00
19:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Hips & Abs
18:00
19:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
Dance Aerobics
18:00
19:00
Instructor: Al.Tsioukani
Level: All Levels
Functional
18:00
19:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
19:00
Body Bars
19:00
20:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
Hips & Abs
19:00
20:00
Instructor: A. Pavletsi
Level: All Levels
GHIIT
19:00
20:00
Instructor: Κ.Madouras
Level: All Levels
Functional
19:00
20:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
GHIIT
19:00
20:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
Yoga
19:00
20:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
20:00
Sports Aerobics
20:00
21:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels
Functional
20:00
21:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
Body Bars
20:00
21:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
Pilates
20:00
21:00
Instructor: A. Pavletsi
Level: All Levels
Hips & Abs
20:00
21:00
Instructor: I. Kakli
Level: All Levels
21:00
Pilates
21:00
22:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
Yoga
21:00
22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Dance Aerobics
21:00
22:00
Instructor: Al.Tsioukani
Level: All Levels
Functional
21:00
22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Yoga
21:00
22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
22:00
Yoga
22:00
23:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Functional
22:00
23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
GHIIT
22:00
23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
Tae Bo Fitness
22:00
23:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
Functional
22:00
23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels

Monday

 • Functional
  09:10 - 10:00
 • Body Bars
  10:00 - 11:00
 • Cross Training
  11:00 - 12:00
 • Yoga
  12:00 - 13:00
 • Tae Bo Fitness
  13:00 - 14:00
 • Pilates
  14:00 - 15:00
 • Yoga
  15:00 - 16:00
 • GHIIT
  16:00 - 17:00
 • Functional
  17:00 - 18:00
 • GHIIT
  18:00 - 19:00
 • Body Bars
  19:00 - 20:00
 • Sports Aerobics
  20:00 - 21:00
 • Pilates
  21:00 - 22:00
 • Yoga
  22:00 - 23:00

Tuesday

 • GHIIT
  09:10 - 10:00
 • Yoga
  10:00 - 11:00
 • Dance Aerobics
  11:00 - 12:00
 • Hips & Abs
  12:00 - 13:00
 • Body Bars
  13:00 - 14:00
 • GHIIT
  14:00 - 15:00
 • Hips & Abs
  15:00 - 16:00
 • Yoga
  16:00 - 17:00
 • GHIIT
  17:00 - 18:00
 • Functional
  18:00 - 19:00
 • Hips & Abs
  19:00 - 20:00
 • Functional
  20:00 - 21:00
 • Yoga
  21:00 - 22:00
 • Functional
  22:00 - 23:00

Wednesday

 • Hips & Abs
  09:10 - 10:00
 • Functional
  10:00 - 11:00
 • Pilates
  11:00 - 12:00
 • Tae Bo Fitness
  12:00 - 13:00
 • GHIIT
  13:00 - 14:00
 • Dance Aerobics
  14:00 - 15:00
 • Pilates
  15:00 - 16:00
 • GHIIT
  16:00 - 17:00
 • Body Bars
  17:00 - 18:00
 • Yoga
  18:00 - 19:00
 • GHIIT
  19:00 - 20:00
 • Body Bars
  20:00 - 21:00
 • Dance Aerobics
  21:00 - 22:00
 • GHIIT
  22:00 - 23:00

Thursday

 • Body Bars
  09:10 - 10:00
 • Hips & Abs
  10:00 - 11:00
 • GHIIT
  11:00 - 12:00
 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • Functional
  13:00 - 14:00
 • GHIIT
  14:00 - 15:00
 • Functional
  15:00 - 16:00
 • Body Bars
  16:00 - 17:00
 • HIIT ONE
  17:00 - 18:00
 • Hips & Abs
  18:00 - 19:00
 • Functional
  19:00 - 20:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00
 • Functional
  21:00 - 22:00
 • Tae Bo Fitness
  22:00 - 23:00

Friday

 • HIIT ONE
  09:10 - 10:00
 • GHIIT
  10:00 - 11:00
 • Functional
  11:00 - 12:00
 • GHIIT
  12:00 - 13:00
 • Yoga
  13:00 - 14:00
 • Tae Bo Fitness
  14:00 - 15:00
 • Body Bars
  15:00 - 16:00
 • Pilates
  16:00 - 17:00
 • Functional
  17:00 - 18:00
 • Dance Aerobics
  18:00 - 19:00
 • GHIIT
  19:00 - 20:00
 • Hips & Abs
  20:00 - 21:00
 • Yoga
  21:00 - 22:00
 • Functional
  22:00 - 23:00

Saturday

 • Functional
  10:10 - 11:00
 • Yoga
  11:00 - 12:00
 • Body Bars
  12:00 - 13:00
 • Tae Bo Fitness
  13:00 - 14:00
 • GHIIT
  14:00 - 15:00
 • Body Bars
  15:00 - 16:00
 • Dance Aerobics
  16:00 - 17:00
 • Hips & Abs
  17:00 - 18:00
 • Functional
  18:00 - 19:00
 • Yoga
  19:00 - 20:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Body Bars
09:10
10:00
Instructor: P. Alevizos
Level: All Levels
10:00
Body Bars
10:00
11:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
11:00
12:00
Body Bars
12:00
13:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
13:00
Body Bars
13:00
14:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
14:00
15:00
Body Bars
15:00
16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
Body Bars
15:00
16:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
16:00
Body Bars
16:00
17:00
Instructor: P.Alevizos
Level: All Levels
17:00
Body Bars
17:00
18:00
Instructor: G.Kazazidis
Level: All Levels
18:00
19:00
Body Bars
19:00
20:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
20:00
Body Bars
20:00
21:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels

Monday

 • Body Bars
  10:00 - 11:00
 • Body Bars
  19:00 - 20:00

Tuesday

 • Body Bars
  13:00 - 14:00

Wednesday

 • Body Bars
  17:00 - 18:00
 • Body Bars
  20:00 - 21:00

Thursday

 • Body Bars
  09:10 - 10:00
 • Body Bars
  16:00 - 17:00

Friday

 • Body Bars
  15:00 - 16:00

Saturday

 • Body Bars
  12:00 - 13:00
 • Body Bars
  15:00 - 16:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
Cross Training
11:00
12:00
Instructor: Dim.Mpagias
Level: All Levels

Monday

 • Cross Training
  11:00 - 12:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
Dance Aerobics
11:00
12:00
Instructor: A. Sofronis
Level: All Levels
12:00
13:00
14:00
Dance Aerobics
14:00
15:00
Instructor: L.Piperis
Level: All Levels
15:00
16:00
Dance Aerobics
16:00
17:00
Instructor: A. Sofronis
Level: All Levels
17:00
18:00
Dance Aerobics
18:00
19:00
Instructor: Al.Tsioukani
Level: All Levels
19:00
20:00
21:00
Dance Aerobics
21:00
22:00
Instructor: Al.Tsioukani
Level: All Levels

Tuesday

 • Dance Aerobics
  11:00 - 12:00

Wednesday

 • Dance Aerobics
  14:00 - 15:00
 • Dance Aerobics
  21:00 - 22:00

Friday

 • Dance Aerobics
  18:00 - 19:00

Saturday

 • Dance Aerobics
  16:00 - 17:00
No events hours available!
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Functional
09:10
10:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
10:00
Functional
10:00
11:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels
Functional
10:10
11:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
11:00
Functional
11:00
12:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
12:00
13:00
Functional
13:00
14:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
14:00
15:00
Functional
15:00
16:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
16:00
17:00
Functional
17:00
18:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Functional
17:00
18:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
18:00
Functional
18:00
19:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
Functional
18:00
19:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
19:00
Functional
19:00
20:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
20:00
Functional
20:00
21:00
Instructor: P.Girlemis
Level: All Levels
21:00
Functional
21:00
22:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
22:00
Functional
22:00
23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels
Functional
22:00
23:00
Instructor: G.Kitsantas
Level: All Levels

Monday

 • Functional
  09:10 - 10:00
 • Functional
  17:00 - 18:00

Tuesday

 • Functional
  18:00 - 19:00
 • Functional
  20:00 - 21:00
 • Functional
  22:00 - 23:00

Wednesday

 • Functional
  10:00 - 11:00

Thursday

 • Functional
  13:00 - 14:00
 • Functional
  15:00 - 16:00
 • Functional
  19:00 - 20:00
 • Functional
  21:00 - 22:00

Friday

 • Functional
  11:00 - 12:00
 • Functional
  17:00 - 18:00
 • Functional
  22:00 - 23:00

Saturday

 • Functional
  10:10 - 11:00
 • Functional
  18:00 - 19:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
GHIIT
09:10
10:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
10:00
GHIIT
10:00
11:00
Instructor: K.Madouras
Level: All Levels
11:00
GHIIT
11:00
12:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
12:00
GHIIT
12:00
13:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
13:00
GHIIT
13:00
14:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
14:00
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
14:00
15:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
15:00
16:00
GHIIT
16:00
17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
GHIIT
16:00
17:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
17:00
GHIIT
17:00
18:00
Instructor:Th.Iliadis
Level: All Levels
18:00
GHIIT
18:00
19:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels
19:00
GHIIT
19:00
20:00
Instructor: Κ.Madouras
Level: All Levels
GHIIT
19:00
20:00
Instructor: V. Patronas
Level: All Levels
20:00
21:00
22:00
GHIIT
22:00
23:00
Instructor: Th. Iliadis
Level: All Levels

Monday

 • GHIIT
  16:00 - 17:00
 • GHIIT
  18:00 - 19:00

Tuesday

 • GHIIT
  09:10 - 10:00
 • GHIIT
  14:00 - 15:00
 • GHIIT
  17:00 - 18:00

Wednesday

 • GHIIT
  13:00 - 14:00
 • GHIIT
  16:00 - 17:00
 • GHIIT
  19:00 - 20:00
 • GHIIT
  22:00 - 23:00

Thursday

 • GHIIT
  11:00 - 12:00
 • GHIIT
  14:00 - 15:00

Friday

 • GHIIT
  10:00 - 11:00
 • GHIIT
  12:00 - 13:00
 • GHIIT
  19:00 - 20:00

Saturday

 • GHIIT
  14:00 - 15:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
HIIT ONE
09:10
10:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
HIIT ONE
17:00
18:00
Instructor: G. Piperakis
Level: All Levels

Thursday

 • HIIT ONE
  17:00 - 18:00

Friday

 • HIIT ONE
  09:10 - 10:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
09:00
Hips & Abs
09:10
10:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
10:00
Hips & Abs
10:00
11:00
Instructor: K. Kyrkou
Level: All Levels
11:00
12:00
Hips & Abs
12:00
13:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
13:00
14:00
15:00
Hips & Abs
15:00
16:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
16:00
17:00
Hips & Abs
17:00
18:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
18:00
Hips & Abs
18:00
19:00
Instructor: E.Theodorakopoulou
Level: All Levels
19:00
Hips & Abs
19:00
20:00
Instructor: A. Pavletsi
Level: All Levels
20:00
Hips & Abs
20:00
21:00
Instructor: I. Kakli
Level: All Levels

Tuesday

 • Hips & Abs
  12:00 - 13:00
 • Hips & Abs
  15:00 - 16:00
 • Hips & Abs
  19:00 - 20:00

Wednesday

 • Hips & Abs
  09:10 - 10:00

Thursday

 • Hips & Abs
  10:00 - 11:00
 • Hips & Abs
  18:00 - 19:00

Friday

 • Hips & Abs
  20:00 - 21:00

Saturday

 • Hips & Abs
  17:00 - 18:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
11:00
Pilates
11:00
12:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
12:00
Pilates
12:00
13:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels
13:00
14:00
Pilates
14:00
15:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
15:00
Pilates
15:00
16:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
16:00
Pilates
16:00
17:00
Instructor: Μ. Nterdes
Level: All Levels
17:00
18:00
19:00
20:00
Pilates
20:00
21:00
Instructor: A. Pavletsi
Level: All Levels
21:00
Pilates
21:00
22:00
Instructor: M.Nterntes
Level: All Levels

Monday

 • Pilates
  14:00 - 15:00
 • Pilates
  21:00 - 22:00

Wednesday

 • Pilates
  11:00 - 12:00
 • Pilates
  15:00 - 16:00

Thursday

 • Pilates
  12:00 - 13:00
 • Pilates
  20:00 - 21:00

Friday

 • Pilates
  16:00 - 17:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
20:00
Sports Aerobics
20:00
21:00
Instructor: K.Zirou
Level: All Levels

Monday

 • Sports Aerobics
  20:00 - 21:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
12:00
Tae Bo Fitness
12:00
13:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
13:00
Tae Bo Fitness
13:00
14:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
Tae Bo Fitness
13:00
14:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
14:00
Tae Bo Fitness
14:00
15:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
Tae Bo Fitness
22:00
23:00
Instructor: S. Spatoulas
Level: All Levels

Monday

 • Tae Bo Fitness
  13:00 - 14:00

Wednesday

 • Tae Bo Fitness
  12:00 - 13:00

Thursday

 • Tae Bo Fitness
  22:00 - 23:00

Friday

 • Tae Bo Fitness
  14:00 - 15:00

Saturday

 • Tae Bo Fitness
  13:00 - 14:00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
10:00
Yoga
10:00
11:00
Instructor: N. Balagianni
Level: All Levels
11:00
Yoga
11:00
12:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
12:00
Yoga
12:00
13:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
13:00
Yoga
13:00
14:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
14:00
15:00
Yoga
15:00
16:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
16:00
Yoga
16:00
17:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
17:00
18:00
Yoga
18:00
19:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
19:00
Yoga
19:00
20:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
20:00
21:00
Yoga
21:00
22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
Yoga
21:00
22:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels
22:00
Yoga
22:00
23:00
Instructor: Ei. Damanaki
Level: All Levels

Monday

 • Yoga
  12:00 - 13:00
 • Yoga
  15:00 - 16:00
 • Yoga
  22:00 - 23:00

Tuesday

 • Yoga
  10:00 - 11:00
 • Yoga
  16:00 - 17:00
 • Yoga
  21:00 - 22:00

Wednesday

 • Yoga
  18:00 - 19:00

Friday

 • Yoga
  13:00 - 14:00
 • Yoga
  21:00 - 22:00

Saturday

 • Yoga
  11:00 - 12:00
 • Yoga
  19:00 - 20:00
No events available!

Σας ενημερώνουμε ότι τα γυμναστήρια μας θα παραμείνουν κλειστά ακολουθώντας τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι εφαρμόζουμε όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμβάλλοντας στον περιορισμό και την αποτροπή εξάπλωσης του ιού.

Σε περίπτωση που το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο info@homegym.gr